Obsah > Aktuality > Články > JSC 2001

Tento článek od Tomáše Přibyla vyšel v KOSMOS-NEWS č.26 (listopad 2001). Zde je rovněž zveřejněn se svolením autora.
Současný oddíl aktivních astronautů USA

Po několika velkých náborech astronautů (35 kandidátů v roce 1996, 25 v roce 1998 a 17 v r. 2000), redukcích počtu startů raketoplánů a výrazném zdržení ve výstavbě je v USA “nadbytek” astronautů. Představitelé NASA mj. přiznali, že odchodů z oddílu astronautů totiž není tolik, kolik očekávali - důvodem je pravděpodobně to, že většina astronautů by se ráda alespoň jednou podívala na nově budovanou ISS.

Poznámky k seznamu: Za příjmením a jménem (v případě ženy doplněné o “ová”) je v závorce rok výběru do oddílu a skupina kandidátů, k níž příslušný(á) astronaut(ka) náleží. V závorce naleznete i zda jde o pilota (PLT, Pilot) nebo letového specialistu (MS, Mission Specialist). Dále jsou uvedeny lety, jichž se zúčastnil(a). Následuje informace o letech, do nichž je nominován (pokud tomu tak je), případně jiná poznámka. Neameričtí astronauti jsou uvedeni v samostatném seznamu - u nich není uvedena kategorie (PLT nebo MS), ale země (resp. agentura) příslušnosti, neboť jde vždy o letové specialisty.

Současný oddíl amerických astronautů se skládá z následujících mužů a žen:

Komentáře:

U kandidátů zařazených do výcviku v letech 1998 a 2000 (skupiny 17 a 18) nejsou uvedeny žádné údaje (jen výjimečně poznámka) - zatím procházejí základním výcvikem (sk. 18) nebo musí čekat až na něj dojde “řada” (dosud je velké množství nezařazených členů i ze šestnáctého oddílu!).

V současné době je v oddíle 146 amerických mužů a žen. Z toho je ovšem 17 kandidátů z oddílu 18 (výběr 2000) a 24 kandidátů z oddílu 17 (1998 – původně jich bylo 25, ale Patricia Hilliardová tragicky zahynula v květnu 2001 – viz Kosmos 21), kteří nemohou v dohledné době počítat s nominací do žádné posádky. K dispozici je tak 105 astronautů (reálně je to ale o trochu méně, neboť třeba nominace Johna Younga do některé z posádek spadá do utopie).

Z šestnáctého oddílu (1996) na svou první nominaci čekají Cagleová, Caldeiro, Camarda, Higginbothamová, Nowaková, Stefanyshyn-Piperová a Wilsonová (šest žen a dva muži).

Nominace astronautů do jednotlivých posádek

(Od první do čtvrté posádky ISS byl praktikován systém záložní posádka - jednu misi přeskočit - hlavní posádka. Od páté posádky bude systém záložní posádka - tři mise přeskočit - hlavní posádka. Mj. díky této změně se záložní posádka ISS-4 dostala mimo rotační systém...)

Momentálně "volní" astronauti s letovými zkušenostmi (v závorce počet absolvovaných startů)

PS Ještě jednou upozorňujeme, že možnost nominace některých z výše uvedených astronautů ke skutečné misi je nepravděpodobná (např. Young, Lucidová, Fisherová, Runco, Kregel či Halsell). Přesto však zůstávají aktivními členy oddílu astronautů s "letovým" statusem.

Neameričtí astronauti v JSC (kromě ruských)

Mnozí letoví specialisté z řad zahraničních astronautů se nejprve do vesmíru vydali jako palubní specialisté - a až následně byli zařazeni do přípravy coby letoví specialisté.

Palubní specialisté

Zahraniční astronauti nominovaní do misí

(Na let ruským Sojuzem se údajně začne chystat také Paolo Nespoli.)

Předpokládaná data startů raketoplánů

Stav k 1. listopadu 2001.

Jakékoliv připomínky, postřehy a opravy vítány!

Připravil Tomáš PŘIBYL (tomas.pribyl@aec.cz)

(Psáno pro Kosmos News.)


Aktualizováno: 17.11.2001

[ Obsah | Lodi a kosmonauti | Novinky v kosmonautice | Články ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.