Obsah > Aktuality > Články > O prvních amerických družicích Země > VLAJKA USA VZTYČENA NA MĚSÍCI

VLAJKA USA VZTYČENA NA MĚSÍCI

Milan Dubský

Křídla vlasti č.22 / 1957, str.680


Obr. 1. Let´s Claim The Moon - Now ! Cover story - článek v americkém časopise "Mechanix Illustrated"

ovšem jen ve fantasii některých pokračovatelů nebožtíka Forrestala, někdejšího ministra války Spojených států, který se ve své funkci zbláznil.

V průběhu Mezinárodního geofyzikálního roku měli Sovětský svaz a USA vypálit umělou družici naší Země, pomocí níž by se odhalila další tajemství vesmíru. Zatím co vědci a technici Sovětského svazu stále zdůrazňují, že jejich práce slouží mírovým účelům a usilují o spolupráci s vědci všech zemí, ze Spojených států jsme častěji slyšeli názory, že USA si musí zajistit Měsíc pro sebe jako důležitou válečnou základnu. Z takových posic vystoupil nedávno v americkém časopise "Mechanix Illustrated" Pierre J. Huss.

"Nadešel čas, aby Američané vyhlásili právo na Měsíc" prohlašuje pan P. J. Huss a dává recept, jak toto právo uskutečnit. "Můžeme předejít Rusy, jestliže s pomocí rakety vztyčíme naši vlajku na Měsíci. Jinak nás Rusové předejdou."

Co si bába přála, o tom se jí zdálo - říká jedna naše moudrost. Na doprovodné ilustraci k "pojednání" pana Husse vidíme vlajku s pruhy a hvězdami, jak se třepotá mezi měsíčními krátery, zatím co se zeměkoule se zakreslenou Amerikou obdivně dívá na tento výkon.
Zatím co sovětská umělá družice obíhá ve výši 1000 km kolem Země jako první průzkumník před letem do vesmíru, Američané dosud hledají raketu, která by byla schopná vynést osmkrát lehčí satelit třeba do nižších výšek. A Měsíc je vzdálen od Země 380 000 km.

Úspěch sovětské vědy je pro USA a mnohé státy velkým překvapením, protože Spojené státy budou schopny vypustit umělou družici až v příštím roce. Všechen tisk palcovými titulky většinou kladně a objektivně hodnotí významný čin sovětských vědců. "New York Times" píše: "Sovětský svaz učinil obrovský krok do prostoru, krok, který překonal to, co chtěli učinit vědci Spojených států. Rozdíl na váze umělé družice, kterou chtěly USA vypustit v roce 1958 (20 liber), a té, která byla vypuštěna (184 liber), je mnohem větši z hlediska raketové techniky, než říkají suchá čísla. Pokud je známo, ani jedna kombinace raket ve Spojených státech nedosáhla výšky 300 mil nad povrchem Země."

Mnohé západní časopisy posuzují vynikající úspěch sovětské vědy i s vojenského hlediska. List "Manchester Guardian" mezi jinými uvádí, že ,,Rusové bezpochyby získali velký náskok v technice řízených střel. Američané či Britové mohou mít snad lepší pumy, i když je nyní málo důkazů (!!), ale Rusové mají nejlepší prostředky, jak tyto pumy dopravovat." Dále dodává, že po celých pět let bylo jasné, že velké výkony vědeckých institucí a universit v SSSR jsou lepší, než v kterémkoliv západním státě.


--------------------------------------------
Přepis článku: M.Filip
30.9.2007


Aktualizováno: 20.01.2008

[ Obsah | Články | O prvních amerických družicích Země | Program Explorer | Program Vanguard ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.