Obsah > Aktuality > Články > O prvních amerických družicích Země > Z dobového českého denního tisku (1957 - 1958)

Začátky kosmonautiky USA ve zpravodajství z dobového českého denního tisku (1957 - 1958)

Americká družice ještě neodstartovala
Z celého světa docházejí zprávy o zahájení MGR. Se zvlášť velkým zájmem očekává veřejnost vypuštění umělých družic Země. Americká družice typu Vanguard, která měla být odpálena v zahajovací den MGR z raketové základny Cap Canaveral na Floridě - ještě neodstartovala. Jak oznámily západní tiskové agentury, narazilo se při pokusech na technické potíže; družice prý bude moci být vypuštěna až na podzim. Datum startu sovětské družice nebylo oznámeno.
Jinak je MGR v plném proudu. Silné poruchy ve sluneční chromosféře a zemské ionosféře plně zaměstnávají stovky observatoří na celém světě. (sb)
(1.7.1957 - zahájení MGR - zpráva z období před startem Sputniku 1)

AKADEMIK BLAGONRAVOV
O VYPUŠTĚNÍ AMERICKÉ DRUŽICE
MOSKVA 2. února (ČTK) - Známý sovětský vědec akademik A. A. Blagonravov blahopřál v sobotu večer v moskevském rozhlase Američanům k vypuštění jejich první družice. Prohlásil, že zvolili pro družici vhodnou dráhu.
Akademik Blagonravov však vyslovil politování, že sovětští vědci nemohou pozorovat družici, protože při zvolené dráze nepoletí družice vůbec nad územím Sovětského svazu. Ve srovnání se sovětskou družicí je váha americké družice velmi malá. Proto americká raketa přes velkou rychlost, jíž dosáhla, je zřejmě mnohem méně výkonná než naše raketa, která vynesla druhou sovětskou družici, jež vážila přes půl tuny, přičemž zdaleka nebyly možnosti rakety vyčerpány. Příští sovětské družice budou ještě těžší.
Na otázku zpravodaje moskevského rozhlasu, zda by Američané mohli při této váze umístit na své družici ještě nějakou aparaturu, odpověděl akademik Blagonravov, že americká aparatura je sice dosti lehká, avšak tak malá družice nemůže být nikdy tak vybavena, jako byla druhá sovětská družice.
(Explorer 1 / Juno 1 - 1958-001A - start 1.2.1958)

Údaje o pohybu družice "Explorer"
Washington (čtk) Výzkumná laboratoř amerického námořnictva vypočítala na základě prvních 32 oběhů americké umělé družice kolem zeměkoule některé bližší údaje. Podle těchto prvních údajů - pravidelná úřední hlášení o pohybu družice "Explorer" nejsou zatím vydávána - dosahuje družice na nejvyšším bodu své dráhy vzdálenosti 2.540 km od Země a na nejnižším bodu 350 km. Družice obíhá kolem Země za 114,95 minut.
Podle dalších zpráv tiskových agentur není americká družice viditelná pouhým okem, avšak v USA ji spatřili již četní pozorovatelé dalekohledem nebo binoklem. Jak známo, dosahuje dráha družice na severu i na jihu nejvýše 35" zeměpisné šířky, což prakticky znamená, že se nedostane nad Evropu. Družice tedy létá hlavně nad tropickými a subtropickými kraji, v nichž připadá značná část plochy na oceán nebo na neobydlené oblasti a pralesy.
V Evropě byly radiové signály družice zachyceny v úterý velmi slabě, mj. italskou kontrolní ra-diostanici v Monze,
(Explorer 1 / Juno 1 - 1958-001A - start 1.2.1958 - zpráva z 5.2.1958)

"AMERICKÁ UMĚLÁ DRUŽICE teprve začala obíhat zeměkouli - píše "Nová doba" ve svém posledním čísle - " a již si někteří washingtonští politikové pospíšili využít ji ke zmaření plánů na zmírnění mezinárodního napětí". Komentuje též prohlášení generála Bousheye, který prosazuje co nejrychlejší vybudování amerických válečných základen na Měsíci, aby "Amerika mohla ovládnout svět".
(Explorer 1 - únor 1958)

Panika při dalším nezdařeném pokusu
o vypuštění umělé družice pomocí rakety Vanguard
Washington - Podle podrobnějších zpráv, docházejících z mysu Canaveral, začala se při středečním nezdařilém pokusu s vypálením družice pomocí rakety Vanguard asi 10 vteřin po vypálení raketa silně kymácet a těsně potom se rozletěla. Větší část rakety, zahalená v bílý dým, spadla k zemi, druhá část pokračovala ještě chvíli v letu a pak se rovněž zřítila.
Reportéři, kteří líčí vypálení rakety, píší o panice, která vypukla mezi pozorovateli, když se v první chvíli zdálo, že se trosky rakety zřítí zpět na odpalovací základnu. Zbytky rakety však spadly do moře, několik kilometrů od pobřeží. Americké letectvo bylo pověřeno vylovit součásti a pokud možno i malou družici, která podle agentury Reuter pravděpodobně plave na moři a vysílá své signály.
Příčiny neúspěšného vypuštění rakety nebyly zatím oznámeny. Agentura AFP zdůrazňuje, že příčinou nemohou být ani atmosférické, ani povětrnostní podmínky.
(Vanguard TV-3A/BU - start 5.2.1958 - havárie) (Zemědělské noviny - 7.2.1958)

BUDE MÍT VANGUARD ŠTĚSTÍ?
Washington (čt). Techničtí a vědečtí pracovníci amerického válečného námořnictva, instalovali na pokusné střelnici na mysu Canaveral na Floridě další raketu "Vanguard", která měla vynést do okružné dráhy miniaturní, tzv. grapefruitovou družici. Očekává se, že v dohledné době bude proveden další pokus s odpálením rakety Vanguard.
(Vanguard 1 / TV-4 - přípravy startu - zpráva z 13.2.1958)

Zklamání ve Washingtonu
New York (čt). Tiskový tajemník Bílého domu ve Washingtonu Hagerty oznámil 6.března, že president Eisenhower je stejně jako všichni Američané zklamán neúspěchem pokusu vypustit do meziplanetárního prostoru druhou americkou umělou družici. Hagerty dodal, že Eisenhower stále ještě očekává definitivní zprávu o tom, co se vlastní stalo a jaký je osud druhé družice.
Na pokusné střelnici na mysu Canaveral na Floridě, kde byl neúspěšný pokus proveden, bylo zatím oficiálně oznámeno, že čtvrtý stupeň nosné rakety "Jupiter C" selhal a nedodal družici potřebnou, rychlost, která ji měla uvést do oběžné dráhy kolem Země.
Mluvčí americké armády, oznámil 6.března ve Washingtonu, že ministerstvo obrany již pověřilo armádu dalším pokusem s umělou'družicí, která by měla být vypuštěna ještě letos na jaře.
(Explorer 2 / Juno 1-RS/CC-26 - start 5.3.1958 - havárie - zpráva z 8.3.1958)

"Vanguard" trucuje
New York (čt). - Mluvčí amerického válečného námořnictva oznámil, že další pokus s vypuštěním miniaturní americké umělé družice pomocí rakety "Vanguard", chystaný na 7. března, byl odložen pro "technické obtíže". Mluvčí dodal, že pokus bude uskutečněn "v nejbližší vhodné době".
Jak již bylo dříve oznámeno, raketa "Vanguard" již dvakrát úplně selhala při pokusech vypustit umělou družici a několik dalších ohlášených pokusů bylo odloženo buď pro technické závady nejrůznějšího druhu, nebo pro nepříznivé povětrnostní podmínky.
(Vanguard 1 / TV-4 - odklad startu 7.3.1958 - zpráva z 9.3.1958)

,Vanguard? na neurčito
Americké ministerstvo obrany vydalo 10. III. prohlášení, že vystřelení rakety "Vanguard", které mělo být provedeno v sobotu 8. března, se "pro špatné počasí na mysu Canaveral" odkládá na neurčito. Raketa nemá nést družici, nýbrž jen prověřit mechanismus pro vynesení družice do oběžné dráhy.
(Vanguard 1 / TV-4 - odklad startu - 10.3.1958)

Americká grapefruitová družice vypuštěna
Podle úředního oznámení ve Washingtonu byla dne 17. března ve 12.16 hodin světového času úspěšně vypálena raketa námořnictva Vanguard a vynesla do oběhu druhou americkou umělou družici.
Druhá družice, nazvaná "Vanguard. I" nebo "1958 Beta", je menší než první americká družice Explorer I a o mnoho menší než obě sovětské družice. Váží něco přes půl druhého kilogramu, zatím co Explorer váží přes 13 kg. Také technické vybavení druhé družíce je vzhledem k malé váze mnohem méně dokonalé než první.
Družice byla vystřelena pomoci třístupňové rakety typu Vanguard. Třetí stupeň o průměru 44 centimetrů a délce asi 1,5 m obíhá ve stejné dráze jako družice, tj. v úhlu 35 stupňů k rovníku. Znamená to, že družice bude - podobně jako první americká - obíhat v pásmu mezi 35° severní a 35° jižní šířky, a nebude ji tedy možno v našich krajích pozorovat.
New York (čt). Dva vlivné newyorské listy "New York Times" a "New York Herald Tribune" varují 18. března ve svých úvodnících před přílišnou sebedůvěrou po vypuštění rakety "Vanguard" s miniaturní umělou družicí. Oba listy poukazují na dosud nepřekonaný náskok sovětských vědců v oboru umělých družic a shodují se v tom, že američtí vědci musí ještě vyvinout značné úsilí, mají-li vůbec tento náskok dohnat.
(Vanguard 1 / TV-4 - 1958-002AB - start 17.3.1958)

Americký Explorer III ve vesmíru
Washington (čt) Na pokusné střelnici na mysu Canaveral na Floridě byla 26. března krátce po 18,30 hod. vystřelena raketa "Jupiter-C" s umělou družicí Země. Krátce po odpálení rakety bylo oznámeno, že "družice nastoupila do oběhu kolem Země". Bližší podrobnosti budou oznámeny, později.
Agentura France Presse poznamenává, že třetí americká umělá družice prozatím nazvaná ."Explorer III" je téměř shodná s družicí "Explorer l". Je válcového tvaru, dlouhá asi dva metry, v průměru měří 15 centimetrů a váží něco přes čtrnáct kilogramů.
Podle posledních zpráv zachytila pozorovací stanice v Southamptonu ve státě New York v 18,40 hod. našeho času první signály třetí americké umělé družice na frekvenci 108 megacyklů.
Vedoucí technického sboru při "programu umělých družic USA" dr. R. Porter oznámil, že americká družice Explorer III dokončila svůj první oběh okolo Země za 121 minut. Dodal, že se očekává, že tato družice bude mít "poněkud krátký život, a to vzhledem ke zřejmé úchylce od plánované oběžné dráhy".
(Explorer 3 / Juno 1 - 1958-003A - start 26.3.1958)

Americká armáda vypustila další umělou družici
WASHINGTON. Na pokusné střelnici na mysu Canaveral na Floridě byla ve středu vystřelena raketa "Jupiter-C" s umělou družicí Země. Krátce po odpálení rakety bylo oznámeno, že "družice nastoupila do oběhu kolem Země". Bližší podrobnosti budou oznámeny, později.
Agentura France Presse poznamenává, že třetí americká umělá družice prozatím nazvaná ."Explorer III" je téměř shodná s družicí "Explorer l". Je válcového tvaru, dlouhá asi dva metry, v průměru měří 15 centimetrů a váží něco přes čtrnáct kilogramů.
Agentura ještě poznamenává, že středeční pokus je vlastně už třetí pokus s uzpůsobenou raketou středního doletu "Jupiter-C".
Vedoucí technického sboru při "programu umělých družic USA" dr. Richard Porter oznámil, že americká družice Explorer III dokončila svůj první oběh okolo Země za 121 minut. Porter dodal, že se očekává, že tato družice bude mít "poněkud krátký život, a to vzhledem ke zřejmé úchylce od plánované oběžné dráhy".
(Explorer 3 / Juno 1 - 1958-003A - start 26.3.1958)

Další umělá družice americké armády
Washington 26. března (ČTK). Na pokusné střelnici na mysu Canaveral na Floridě byla 26. března krátce po 18,30 hodin vystřelena raketa "Jupiter-C" s umělou družicí Země. Krátce po odpálení rakety bylo oznámeno, že "družice nastoupila do oběhu kolem Země". Bližší podrobnosti budou oznámeny později.
Agentura France Presse poznamenává, že třetí americká umělá družice, prozatím nazvaná "Explorer III", je téměř shodná s družicí "Explorer I", je válcového tvaru, dlouhá asi dva metry, v průměru měří 15 centimetrů a váží něco přes čtrnáct kilogramů.
(Explorer 3 / Juno 1 - 1958-003A - start 26.3.1958)

Vypuštění americké družice
SKONČILO NEÚSPĚCHEM
Námořnictvo USA vypustilo v noci na 28. května další, v pořadí čtvrtou, americkou družici pomocí třístupňové nosné rakety Vanguard. Podle údajů západních agentur váží tato kulovitá družice 9,75 kg a měří v průměru 50 cm. Družice obsahuje přístroje na měření slunečního záření, na zjišťování množství meteoritů v ionosféře a na měření teploty.
Několik hodin po vypuštěni rakety Vanguard oznámil vedoucí projektu dr. Porter, že družice se nedostala do oběžné dráhy a spadla na Zem.
Podle předběžných dohadů došlo k chybě ve funkci elektronického směrového zařízení, jež uvádí poslední stupeň nosné rakety s družicí na její dráhu.
Zpravodaj agentury France Presse píše z Washingtonu, že americké vědecké kruhy "naprosto neočekávaly" neúspěch při vypuštění čtvrté družice. Při poslední zevrubné prohlídce rakety těsně před jejím vypuštěním nebyly zjištěny žádné závady a vědcům bude proto asi trvat hodně dlouho, než přijdou na skutečnou příčinu neúspěchu.
Zpravodaj dále píše, že nikdo se již nesnaží zastírat skutečnost, že USA zůstaly v tomto vědním oboru za Sovětským svazem. K trpkým pocitům přispívá navíc okolnost, že družice Vanguard vážila stotřicetkrát méně než třetí sovětský sputnik. Tento neúspěch je v pořadí již čtvrtý z celkového počtu pěti pokusů o vypuštění družice Vanguard. (ČTK)
(Vanguard / SLV-1 - start 28.5.1958 - havárie)

Další družice USA bez úspěchu
Cap Cunaveral (ČTK) Námořnictvo USA vypustilo v noci na 28. května další, v pořadí čtvrtou, americkou družici pomocí třístupňové nosné rakety Vanguard. Podle údajů západních agentur váží tato kulovitá družice 9,75 kg a měří v průměru 50 cm.
Několik hodin po vypuštěni rakety Vanguard se čtvrtou americkou družicí o váze necelých 10 kg oznámil vedoucí projektu dr. Porter, že družice se nedostala do oběžné dráhy a spadla na Zem.
Podle předběžných dohadů došlo k chybě ve funkci elektronického směrového zařízení, jež uvádí poslední stupeň nosné rakety s družicí na její dráhu.
(Vanguard / SLV-1 - start 28.5.1958 - havárie)

Sovětský náskok v raketové technice
New York (čt). Významný americký vědec dr. Herbert York, vedoucí odboru ministerstva obrany USA pro výzkum, na konferenci amerického průmyslu řiditelných střel prohlásil, že Spojené státy budou schopny vypustit umělou družici velikosti třetí sovětské družice teprve v příštích dvanácti až osmnácti měsících.
Dodal, že Spojené státy jsou v budování řiditelných střel o rok pozadu za Sovětským svazem.
(zpráva z 6.6.1958)

NA MYSU CANAVERAL
Další družice se zřítila
Cap Canaveral (ČTK) Na mysu Canaveral byla v ranních hodinách dne 26. června vypuštěna raketa Vanguard nesoucí družici o váze 10 kg. Několik minut po vypuštění však bylo oznámeno, že pohonná směs druhého stupně rakety nevzplála; zbytek rakety i s družicí se zřítil k zemi a shořel v hustých vrstvách atmosféry.
Byl to z celkového počtu šesti pokusů s touto raketou již pátý neúspěšný. Datum příštího pokusu nebylo oznámeno.
(Vanguard / SLV-2 - start 26.6.1958 - havárie)

ZÁNIK AMERICKÉ DRUŽICE EXPLORER III. Americká družice "Explorer III" - vypuštěná 26. března - skončila svou pouť kolem Země pravděpodobně 27. června večer, nebo 28. června ráno. Družice se v této době dostala do hustých vrstev atmosféry a shořela.
(Explorer 3 - 1958-003A - zánik 28.6.1958 - zpráva z 2.7.1958)

MYŠ SE NENAŠLA
Jak známo, měla se hlavice americké rakety vrátit na Zem, aby se zjistilo, zda myš tento pokus přežije. Lodě a letadla americké armády však zatím marně hledají hlavici i s myší ve vodách Atlantského oceánu.
(Raketa USAF: Thor Able RTV - start z Cape Canaveral - LC-17 - 10.7.1958 - Myš "Mia II" - výška letu 1600 - dolet 9600 km - zpráva z 12.7.1958)

Vystřelení pátého amerického Exploreru se opět nezdařilo
CAPE CANAVERAL. - Západní agentury oznámily, že 24. srpna v 7 hodin 18 minut středoevropského času byla z mysu Canaveral v USA odpálena čtyřstupňová raketa s umělou družicí "Explorer V.". Ve 12 hodin 50 minut středoevropského času bylo z Pentagonu oficiálně oznámeno, že se "Explorer V" nedostal do oběhu kolem zeměkoule. Příčiny nebyly uvedeny. "Explorer V" byl ve srovnání se sovětskými družicemi rovněž nepatrných rozměrů: vážil 17 kg, tedy jen o 200 g více než "Explorer IV". Měl tvar dělostřeleckého náboje a jeho úkolem bylo měřit kosmické záření ve velkých výškách.
(Explorer 5 / Juno 1-RS/CC-47 - start 24.8.1958 - havárie)

JUPITER opět bez úspěchu
Washington (čt) Na raketové střelnici na mysu Canaveral na Floridě byla 23.října odpálena čtyřstupňová raketa "Jupiter C" která měla vynést do oběžné dráhy umělou družici Země. Ministerstvo obrany USA a výbor pro Mezinárodní geofyzikální rok ve Washingtonu vydaly úřední oznámení, že ,,signály z vysílacího zařízení rakety, které byly zaznamenány, ukazují, že funkce rakety není normální. Je sice obtížné interpretovat získané informace, ale je téměř jisté, že pokus nebyl úspěšný a že raketa s družicí nedosáhla oběžné dráhy."
Tento poslední pokus s raketou "Jupiter C" je již šestým pokusem o vypuštění umělé družice Země touto raketou. Tentokrát měl umělou družici tvořit balón z plastické hmoty potažený slabou hliníkovou fólií, umístěný ve čtvrtém stupni nosné rakety. Ve výšce přes 2000 kilometrů se měl automaticky naplnit dusíkem do průměru asi 3,5 metru. Balón vážící 4,16 kilogramu, měl podle výpočtů amerických vědců obíhat Zemi asi týden a získávat údaje o atmosférických vrstvách ve velkých výškách.
(Beacon / Juno 1-RS/CC-49 - start 23.10.1958 - havárie)

Nová družice USA obíhá
Washington 19. prosince (ČTK). Bílý dům dnes oznámil, že krátce po půlnoci byla dnes vypuštěna nová umělá družice země, která dosáhla oběžné dráhy. Užitečná váha družice je 67.5 kg, nosná raketa spolu s družicí váží celkem 3.915 kg. Minimální výška dráhy družice je 184 kilometrů, maximální 1427 kilometrů. V oficiálním oznámení se praví, že družice bude obíhat zemi asi 20 dní.
(SCORE / Atlas B - 1958-006A - start 18.12.1958)

Americké letectvo vypustilo umělou družici Země
WASHINGTON 19. prosince (ČTK) - Bílý dům dnes oznámil, že krátce po půlnoci byla dnes vypuštěna nová umělá družice Země, která dosáhla oběžné dráhy. Užitečná váha družice je 67,5 kg a družice spolu s nosnou raketou váži celkem 3.915 kg. Minimální výška dráhy družice je 184 km, maximální 1427 km. V oficiálním oznámení se praví, že družice bude obíhat Zemi asi 20 dni.
(SCORE / Atlas B - 1958-006A - start 18.12.1958)

KANADSKÝ VĚDEC:
Nesmyslný propagační tlach
Ottawa (čt). Kanadský vědec Edward Argyle podotkl k vychloubačným tvrzením Američanů o jejich družici Atlas, že jde o "nesmyslné propagační tlachy", a označil tato tvrzení za "hrubě zkreslená".
"Skutečná váha americké družíce Atlas je pouhých 67,50 kg a tato družice nenese žádné vědecké přístroje," říká Argyle.

UNIVERSITNÍ HVĚZDÁRNA V BONNU:
Signály americké družice vědecky bezcenné
Bonn (čt). Vědecký asistent universitní hvězdárny v Bonnu dr. K. Heinz Priester prohlásil, že bonnská hvězdárna nebude sledovat rádiové signály americké družice Atlas, protože jsou vědecky bezcenné. V družici nejsou žádné vědecké přístroje a rovněž údaje o výšce letu a oběžné době družice jsou, jak se zdá, nepřesné. Dr. Priester dodal, že naproti tomu signály sovětských družic byly na bonnské hvězdárně trvale sledovány.
(SCORE / Atlas B - 1958-006A - start 18.12.1958 - zpráva z 24.12.1958)

--------------------------------------------
Výběr a přepis článků: M.Filip
20.1.2008


Aktualizováno: 21.01.2008

[ Obsah | Články | O prvních amerických družicích Země | Program Explorer | Program Vanguard ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.