Obsah > Aktuality > Články > O prvních amerických družicích Země > Vanguard - Těžký debakl USA

TĚŽKÝ DEBAKL americké vědy a techniky: VYBOUCHLA

Články z dobového českého denního tisku k neúspěšnému pokusu o start první americké družice Vanguard, v pátek 6.prosince 1957

Po četných odkladech konečně pokus o vypálení americké družice, aneb z bláta do louže

Další pokus nejdříve za měsíc

Cape Canaveral (ČTK) Ačkoliv několik hodin před výbuchem americké rakety Vanguard která měla vynést do výše prvou americkou družici, prohlašoval šéf odděleni ministerstva obrany USA pro raketové střely a zemské družice W. M. Holaday, že USA ,,mohou vypustit velké družice kdykoli se jim zachce", skončil oficiální pokus o vypuštění "grapefruitové družice o váze necelé 2 kg naprostým neúspěchem a mezinárodním fiaskem.

Husté zástupy netrpělivých novinářů, rozhlasových a televisních reportérů a diváků se tísnily kolem zkušební raketové základny na mysu Canaveral (stát Florida) a napjatě sledovaly horečné přípravy amerických vědců a techniků, kteří se snažili připravit co nejdříve nosnou raketu k odpáleni. Po důkladných kontrolách každé jednotlivé součástky 22 m dlouhé rakety a nesčetných odkladech, způsobených objevenými závadami, byl konečně stanoven definitivní čas vypuštění družice na pátek 17 hodin 46 minut našeho času.

Ve stanovenou dobu však všichni vzrušení diváci spatřili místo odletu rakety do výše ostrý záblesk a mračna kouře, která na několik minut zahalila odpalovací místo.

Zatím ve Washingtonu v místnosti ministerstva obrany vyhrazené pro novináře, uslyšeli shromáždění američtí i zahraniční zpravodajové tato slova mluvčího ministerstva: "Raketa explodovala na zemi." Jak píše agentura France Presse, nevěřili přítomní novináři a úředníci svým uším, pak však nastal šílený úprk k telefonům. Mluvčí na svém opuštěném stanovišti zatím trhal připravený text o úspěšném vypuštění prvé americké družice. O něco později pak mluvčí oznámil, že při výbuchu rakety nebyl nikdo z obsluhujícího personálu zraněn.

Podle názoru vědeckých pracovníků raketové základny na mysu Canaveral nebude moci být opakován druhý pokus o vypuštění americké družice dříve než za měsíc.

Podle prvních, údajů byl neúspěch pokusu zaviněn snížením tlaku v tlakové komoře prvého stupně rakety.

Fordy kontra družička

Americká "družička" (družice by bylo urážkou pro nevelký formát míčku, který chtějí USA vystřelit do vesmíru) zase nevzletěla. Napřed se to odkládalo o dny a hodiny. Pak družičku konečně vystřelili. Jak to dopadlo, říká se ve zprávě o pár řádků výše.
Sovětské družice tedy nedostanou ve vesmíru americkou kolegyni. Musí si na ni počkat a zdá se, že první z nich dokončí pomalu oběh kolem Země a s americkou družkou se tam nesetká.

Tentokrát se čekalo, že se Američanům podaří družici aspoň vystřelit. I když oni sami nemluvili příliš optimisticky o možnosti přimět ji k oběhu kolem Země. Jistá tisková agentura dokonce už předem vydala zprávu o vystřelení družice, i když ji opatrně blokovala pro případ, že by s vypuštění sešlo. Nu dopadlo to ještě hůře.

Ukázalo se při té příležitosti, že USA přece jen mají sem tam dobré přátele. Ti se jak známo, poznají v nouzi: Patři k nim tedy zajisté hamburský rozhlas. Ten už ve dnech, kdy měly USA ve světě ostudu ,,jen,, z neustálých odkladů, a ještě ne z debaklu, který stihl jejich pokus, přišel s thesí, že vlastně ty odklady ,,nic neznamenají,, že sovětský předstih nemusí znepokojovat zemi, kde je tolik osobních automobilů…,,Jen neztrácet nervy´´ - volal hlasatel povzbudivě, byť asi nepříliš úspěšně do Spojených států a do celého kapitalistického světa.

Připadá mi to, jako by člověka, který zapomněl podat sázenku Sportky, vyplněnou správně na první pořadí, konejšili doporučením: Nedělej si z toho nic, hlavně že je hezky. (šv)

Zklamaní i rozčarovaní

New York (čt) Všude ve Spojených státech se po pátečním nezdařeném pokusu s americkou družicí ozývají rozhořčené hlasy. Velmi výmluvné jsou výroky některých amerických kongresmanů.

Senátor Lyndon JOHNSON vůdce demokratů v senátě :
"Chvěji se, kdykoliv americká vláda ohlásí nějakou velkou událost, která se nám pak rozplyne před očima… Proč nezdokonalí tuto družici a nepodají zprávu z Floridy, až když je umělá družice ve vzduchu.

Demokratický senátor Hubert HUMPHREY:
"Křiklavý a laciný způsob, jímž se vláda v poslední chvíli snažila vypustit umělou družici Země, mě zarmucuje a pokořuje.´´

Demokratický senátor Richard RUSSEL :
"Bolestná rána americkému prestiži, který je ostatně již zle porouchán. Je lépe ukázat družici, která již obíhá, než vytrubovat fanfáry kolem pochybného pokusu."

Republikánský senátor Charles POTTER :
"Tento neúspěch znamená, že přibližně 100 důstojníků v Pentagonu, může klidně skočit z okna. USA se skutečně octly v trapné situaci."

***

Ředitel projektu "Vanguard" dr. J. Hagen naznačil, že se pokusí při příštích zkouškách publicitu omezit.

Profesor strojírenství na universitě v Kalifornii E.V.Laitone doporučil konstruktérům amerických raket, aby se nedali odradit tímto "trapným neúspěchem" a naznačil, že patrně nebyl poslední!

NIXON REAGUJE VÁLEČNICKY

Americký vicepresident Nixon prohlásil 6.prosince na shromáždění vedoucích amerických průmyslníků v New Yorku, že je jako každý Američan zklamán neúspěchem americké umělé družice Země, dodal však že tento neúspěch nesmí nikoho odradit. Je ovšem příznačné, že americký vicepresident z této skutečnosti konstatoval jediný závěr, totiž, že ,,USA musí posílit svůj vojenský potenciál a musí k dosaženi tohoto cíle vynaložit vše, co bude zapotřebí. Bude to znamenat ještě další výdaje na vojenský rozpočet. Musíme se připravit na dlouhé období napětí a studené války".

Vlna deprese mezi západními delegáty v OSN

New York (ČTK) Krátce po ztroskotání pokusu o vypuštění americké družice newyorský zpravodaj britské agentury Reuter oznámil, že mezi delegáty západních zemí na Valném shromáždění OSN propukla ,,vlna deprese." Když se o neúspěchu americké družice dověděl sovětský delegát A.A. Sobolev, prohlásil prý "To je velmi zlé."

--------------------------------------------
Přepis článku: M.Filip
30.9.2007


Aktualizováno: 21.01.2008

[ Obsah | Články | O prvních amerických družicích Země | Program Explorer | Program Vanguard ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.