Obsah > Aktuality > Články > Návrat na Měsíc > Lunar Architecture Update (září 2007)

Aktualizace plánu amerického pilotovaného průzkumu Měsíce

Transportní architekturaSoučástí americké studie ESAS v roce 2005 byl i návrh tzv. "lunární architektury", tedy plán konkrétního způsobu pilotovaného průzkumu Měsice. V září 2007 byla publikována aktualizace tohoto plánu. Hlavními novinkami koncepce jsou velké obytné moduly a malé přetlakové rovery s dojezdem až 1000 km.

Tento článek vychází především z informací, dostupných na http://www.spaceref.com/news/viewnews.html?id=1234 a na http://images.spaceref.com/news/2007/AIAA.ESMD.SPACE.2007.pdf (8 MB) a zveřejněných 21.09.2007.

V roce 2006 NASA oslovila více než tisícovku osob z komerční sféry, z akademických kruhů a 13 mezinárodních kosmických agentur a z těchto konzultací a diskuzí vznikl seznam 181 potenciálních úkolů, které by lidská posádky mohla na Měsíci plnit, a také bylo definováno 6 hlavních témat strategie výzkumu Měsíce (rozšíření lidské civilizace, rozvoj vědeckých znalostí, příprava na let k Marsu a dál, globální partnerství národů, ekonomický rozvoj, zapojení veřejnosti). Viz. např. http://www.nasa.gov/mission_pages/exploration/mmb/why_moon.html .

V roce 2007 byl konkrétní plán pilotovaného průzkumu Měsíce dále upřesňován tak, aby pokryl co nejvíce definovaných potenciálních úkolů. Jako nejvýhodnější byla vybrána stavba stálé základny u jižního pólu Měsíce hned na začátku obnoveného pilotovaného průzkumu. Stavba základny měla probíhat převážně pomocí relativně malých dílů, dopravovaných na Měsíc při krátkodobých pilotovaných misích. Stavba byla v plánu rozložena na cca pět roků (2020 - 2024). Viz. např. http://www.aiaa-houston.org/cy0607/event-22feb07/Connolly_AIAA_2-20-07.pdf (7 MB).

Nově navržený roverV září 2007 byly zveřejněny výsledky dalších úvah a vylepšení "lunární architektury". Viz. AIAA.ESMD.SPACE.2007.pdf (8 MB). Pro tuto stránku jsem vybral několik nejzajímavějších informací.

Bylo zkoumáno několik možností řešení základny:

Jako optimální byl zvolen hybridní přístup k možnostem řešení:

Bylo konstatováno, že je nezbytné zajistit možnost globální dostupnosti cílů a pozemního průzkumu na dlouhé vzdálenosti (protože vědecké příležitosti v bezprostředním okolí základny mohou být brzy vyčerpány).

Pro zajištění mobility na povrchu byly nově navrženy malé, ale agilní přetlakové rovery s ochranou proti radiaci a vybavené tzv. "suitporty" místo přechodové komory. Návrh roverů byl optimalizován tak, aby jednotlivé komponenty mohly být použity i v jiných zařízeních (podvozek, nástavba, kola, motory). Tyto rovery jsou zřejmě nejzajímavější novinkou aktualizovaného plánu.

Vlastnosti nově navržených přetlakových roverů:

Vlastnosti nově navržených roverů

Vlastnosti nově navržených roverů

SuitportZnačnou změnou proti dosavadním americkým zvyklostem by mohly být tzv. "suitporty", tedy vlastně hermeticky uzavíratelné uzly na roverech pro externí připojení skafandrů pro výstup na povrch Měsíce. Kosmonauti by vstupovali do skafandrů přes otvory pro zádové vaky (podobně jako je tomu u stávajících ruských skafandrů Orlan) a to by umožnilo vozit skafandry trvale mimo kabinu roveru a přitom přestup do skafandrů by byl možný přímo z kabiny bez dehermetizace, takže by byl velmi rychlý. Toto uspořádání také minimalizuje ztráty zásob dýchatelné atmosféry při výstupech.


Příklad výjezdu do vzdálenosti 450 kmJako příklad byl pro malé přetlakové rovery se suitporty namodelován sedmidenní výjezd ze základny do vzdálenosti 450 km se třemi oblastmi EVA.


Oproti koncepci jednoho velkého roveru vychází koncepce dvou menších roverů výhodněji jak hmotnostně, tak i dojezdem.

Výhody malých přetlakových roverů:

Bylo zdůrazněno, že landery, obytné moduly a rovery se musí vzájemně doplňovat a musí fungovat jako systém.

Jeden z návrhů HABuPro konstrukci obytných modulů (HABů) byly proto definovány tyto požadavky:

Souhrnný závěr:

Jeden z návrhů roveruPoznámka A.H.: Jak je vidět, tak konkrétní plány amerického pilotovaného výzkumu Měsíce jsou stále v poměrně dynamickém vývoji a určitě se v nejbližších letech máme na co těšit.

Použité zkratky a pojmy:

Aleš Holub


Aktualizováno: 30.09.2007

[ Obsah | Články | Studie ESAS | Rakety Ares 1 a Ares 5 | Kosmická loď Orion ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.