Obsah > V Česku > Kosmo Klub > Soutěž na nový design webu Kosmo Klubu

Soutěž na návrh nového vzhledu (design) webu Kosmo Klubu

Logo Kosmo KlubuV rámci rozvoje činnosti Kosmo Klubu jsme dnem 14.9.2005 vyhlásili soutěž na návrh grafického vzhledu (design) webu KK (klub.kosmo.cz).

Úplné zadání pro návrh je uvedeno níže. Uzávěrka soutěže byla v pátek 30.9.2005 (ve 20:00). Do uzávěrky došly návrhy od dvou autorů - Juraje Matáka (www.matak.sk) a Lukáše Beránka. Jen pár hodin po uzávěrce k nám dorazily ještě návrhy od Tomáše Kelnara s Tomášem Balogem a od Mr.Plyshe. Rozhodli jsme se je také zařadit do soutěže. Za všechny návrhy děkujeme. Návrhy jsou vystaveny na této stránce. Vítěze vybere výkonný výbor klubu (přihlédne přitom k názorům členů klubu a návštěvníků webu www.kosmo.cz uvedeným v e-mailech nebo v diskusi). Vítěz měl být vyhlášen do 7.10.2005 ale vzhledem k různorodosti názorů a nedostupnosti některých členů výboru musel být termín rozhodnutí odložen na pondělí 10.10.2005. Výbor nakonec zvolil návrh T.Kelnara s T.Balogem. Vítězný návrh bude realizován a stane se součástí oficiálního webu.


Základní návrhy
(kliknutím na náhled obrázku získáte originál návrhu v plném rozlišení)
Juraj Maták
Návrh Juraje Matáka
Lukáš Beránek
Návrh Lukáše Beránka
Tomáš Kelnar a Tomáš Balog
Návrh Tomáše Kelnara a Tomáše Baloga
Mr.Plysh
Dodatečný návrh Mr.Plyshe (z 6.10.2005)

Doplňkové informace k návrhům
Juraj Maták Lukáš Beránek

Lave menu by mohlo reagovat na prejdenie mysou akcia hover) naznacenou zmenou farby fontu a zobrazenim sipky vpravo. Takisto odkazy (linky) v texte by po prejdeni mysou zobrazili podciarknutie. Pod lavym menu je tiez este priestor na umiestnenie napr. reklamneho banneru, alebo inej uputavky (alebo textu).
Vychadzal som jednak z povodnej struktury stranky Kosmo Klubu a tiez som sa riadil heslom, "v jednoduchosti je krasa".

V horní části stránky se nachází pole s logem Kosmo Klubu, které je možné doplnit tematickým obrázkem či reklamním bannerem. Pod horním polem na levé straně je hlavní menu (rozcestník), kde jsou tlačítka s podobným obsahem seřazena do skupin. Po kliknutí na jedno z nich příslušné tlačítko změní barvu a přepne se téma v hlavní zobrazovacím poli, které se nachází uprostřed celé stránky a má bílé pozadí. Po pravé straně se nachází pole z odkazy a náhledem na zajímavé aktivity členů Kosmo Klubu. Popřípadě se stránka bez tohoto pole obejde. Celá stránka má standardní šířku a je centrována na střed.

Ukázka další stránky podle návrhu J.MatákaUkázka další stránky podle návrhu J.Matáka Alternativní návrh L.Beránka


Tomáš Kelnar a Tomáš Balog Mr.Plysh

Barevná kompozice
Barevná kompozice vychází ze základních barev loga Kosmo klubu tak, aby byl dodržen jednotný styl. Použity byly proto barvy: červená, černá, bílá. Část loga a postranních menu má černý podklad, střed má bílý podklad. Je tak docíleno grafického oddělení samotného obsahu stránky od menu a dalších doplňujících informací, zároveň je tak dosaženo také dobré čitelnosti hlavního textu díky černému textu na bílém podkladě.

Popis návrh
Layout stránky je třísloupcový, pod odkazy zpracovanými pomocí log na nejznámější kosmické agentury a nejdůležitější weby (NASA, ESA, CSO, KOSMO.cz, KOSMO WATCH apod. - v návrhu jsou jen loga prvních dvou a textové odkazy na další stránky a to hlavně proto, protože komos.cz, Kosmo Watch a další stránky zatím nemají svá loga, která by měla v budoucnu na tomto místě být) se nachází hlavní obrázek se zakomponovaným logem Kosmo klubu a s astronautem Kosmo klubu, kterého navrhujeme jako maskota. Mělo by jít buď o upravenou fotografii astronauta, případně o stylizovaný obrázek astronauta ve skafandru (při použití v textu), který má na čele helmy logo Kosmo klubu.

Menu
Pod obrázkem se nachází vycentrované menu s hlavními sekcemi, počáteční písmena jsou zvýrazněna červenou barvou a slouží rovněž jako acess keys. Zvolená položka je zvýrazněna změnou podbarvení (červeně) a dvěma "zobáčky".

Levý sloupec
Levý sloupec obsahuje podmenu dané hlavní sekce, tedy jednotlivé podsekce, přičemž zvolená podsekce je zvýrazněna dvěma bílými zobáčky a změnou podkladové barvy. Tím je zajištěna jasná orientace čtenáře, který jediným pohledem na hlavní menu a podmenu ví kde se nachází. Pod levým menu se nachází možnost vyhledávání a pod ní prostor pro nejzajímavější odkazy.

Střední sloupec
Ve středním sloupci je vlastní obsah stránek. Je použito černého textu na bílém podkladě a to kvůli čitelnosti a také pro jasné oddělení obsahu od menu a dalších částí stránky.

Pravý sloupec
Pravý sloupec obsahuje seznam posledních novinek a pod ním prostor pro "reklamu" ( Nepřehlédněte) ve formě čtvercového banneru. Mohlo by jít o reklamu na spřátelené weby, případně na probíhající akce (mikroplakáty).

Závěr
Odkazy jsou zvýrazněny podtržením, struktura menu umožňuje přidávat další sekce přidáváním a úpravami jednotlivých podmenu (zobrazení v levém sloupci) aniž by to narušilo základní strukturu, která by měla být definována před redesignem webu. Náš návrh struktury je jen orientační a slouží jen jako příklad. Nicméně je z něj možno vyjít a po ustálení obsahu webu a po diskusi členů Kosmo klubu určit hlavní sekce menu (zobrazené v horní liště) a v budoucnu jen přidávat podsekce příslušné hlavní sekce do menu v levém sloupci a to při zachování dvou úrovní menu a základní struktury stránky.

V případě zájmu zašleme i banner vycházející z vrchního obrázku našeho návrhu designu stránek Kosmo klubu a také obrázek astronauta s logem Kosmo klubu na helmě, který je použit v obrázku v návrhu. Stylizovanou či kreslenou verzi námi navrhovaného astronauta jsme zatím nezpracovali.

Samozřejmostí jsou i drobné úpravy grafiky (např. změny podkladové barvy u zvýrazněné položky menu apod. dle Vašich připomínek).

Záměrně jsme nezvolili příliš futuristický design, protože ten by se neobešel bez mnoha aktivních a pohyblivých prvků, které ovšem velmi často značně zpomalují načítaní stránek a také při realizaci projektu znamenají obtíže.

Kompletní text návrhu i s přílohami (DOC, 1 MB)

Původní návrh Mr.Plyshe (z 1.10.2005)

Ukázka další varianty od T.Kelnara a T.BalogaUkázka další varianty od T.Kelnara a T.Baloga


Podrobnější zadání pro návrh vzhledu webu Kosmo Klubu

Smysl webu (hlavní myšlenka):

Založili jsme sdružení, jehož členové osobně podporují kosmonautiku (vlastními aktivitami nebo finančně). Podívejte se co děláme, nechte se inspirovat a přidejte se k nám.

Identita webu:

Image webu (dojem):

Obsah:

Zásady:


Aktualizováno : 11.10.2005

[ Obsah | Kosmonautika v Česku | Kosmo Klub | klub.kosmo.cz ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.