Obsah > Kosmonauti > Osobnosti > Vědci ostatních zemí

Buchar, Emil

Buchar, E.
Astronom
Stát : Česká rep.
Datum narození : 1901
Místo narození :
Datum úmrtí : 1979


Český astronom; profesor ČVUT, člen korespondent ČSAV (1952). Zabýval se geodetickou astronomií, zejména určením zploštění Země podle elementů drah umělých družic Země. Objevil planetku Tynka. Dlouholetý předseda Čs. národního komitétu COSPAR.
Clarke, Artur C.

Technik a spisovatel
Stát : V.Británie
Datum narození : 1917
Místo narození :


V roce 1945 navrhl systém stacionárních komunikačních družic. Později se věnoval psaní sci-fi a popularizaci kosmonautiky a podmořského výzkumu.
Congreve, William

Propagátor a konstruktér
Stát : V.Británie
Datum narození : 1772
Místo narození :
Datum úmrtí : 1828


Byl generálem britské armády. Propagoval a konstruoval zbraně, které poznal za válečného tažení v Indii (1792 a 1799). Od roku 1801 vylepšoval vypouštěcí zařízení a anglické rakety, které potom byly s úspěchem použity v napoleonských válkách.
Ganswindt, Hermann

Vynálezce
Stát : Německo
Datum narození : 1856
Místo narození :
Datum úmrtí : 1934


V roce 1893 navrhl meziplanetární loď poháněnou výbuchy dynamitových náloží (pulsní reaktivní pohon). Upozornil jako první na stav beztíže při kosmických letech.
Guth, Vladimír

Guth, V.
Astronom
Stát : Česká rep.
Datum narození : 1905
Místo narození :
Datum úmrtí : 1980


Český astronom; profesor UK, člen korespondent SAV (1953), ČSAV (1962). Zabýval se meteory, kometami, zatměními a zákryty hvězd. Po vypuštění prvních družic se věnoval vědeckému využití jejich pozorování a organizaci kosmického výzkumu v programu INTERKOSMOS.
Hoefft, Franz von

Vědec
Stát : Rakousko
Datum narození : 1882
Místo narození :
Datum úmrtí : 1954


Od roku 1924 se zabýval možností využití raket k výzkumu vesmíru. Mimo jiné navrhl nezávisle na ostatních vynálezcích využití gyroskopů ke stabilizaci a řízení raket. Pro zvýšení dostupu výškových raket doporučil jejich start z balónu. Pro pilotované lety k planetám předpokládal start kosmických lodí z družicových základen obíhajících Zemi.
Hohmann, Walter

Matematik a fyzik
Stát : Německo
Datum narození : 1880
Místo narození :
Datum úmrtí : 1943


Od roku 1914 se zabýval problematikou meziplanetárních letů. V roce 1925 publikoval výsledky v práci O dosažitelnosti nebeských těles (Über die Erreichbarkeit der Himmelskörper), ve které upozornil na meziplanetární dráhy minimální energie, dnes nazývané Hohmannovy dráhy.
Kepler, Johannes

Kepler, J.
Astronom
Stát : Německo
Datum narození : 27.12.1571
Místo narození : Weil blízko Leonbergu
Datum úmrtí : 15.11.1630
Místo úmrtí : Regensburg, Německo


Část svého života prožil v Praze, kde také formuloval tři základní zákony popisující pohyb planet kolem Slunce.
Zakladatel moderní nebeské mechaniky.
Kožešník, Jaroslav

Kožešník, J.
Technik, akademik
Stát : Česká rep.
Datum narození : 1907
Místo narození :


Český technik; profesor ČVUT, člen korespondent ČSAV (1953), akad. ČSAV (1960), zahraniční člen AV SSSR (1971) a dalších AV. Od 1959 ředitel Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV; místopředseda (1961 až 1970) a 1970 - 1980 předseda ČSAV, a 1969-1980 předseda československé komise pro spolupráci při výzkumu vesmíru INTERKOSMOS.
Hlavní spisy: Dynamika strojů, Mechanika elektrických strojů točivých, Kmitání mechanických soustav.
Kvasil, Bohumil

Kvasil, B.
Technik, akademik
Stát : Česká rep.
Datum narození : 1920
Místo narození :


Český technik; profesor a rektor (1968 - 1979) ČVUT, člen korespondent (1962), akad. ČSAV (1973), 1977 - 1980 místopředseda ČSAV, od ledna 1981 předseda ČSAV. Od roku 1979 ředitel Fyzikálního ústabu ČSAV. Od roku 1981 předseda československé komise pro spolupráci při výzkumu vesmíru INTERKOSMOS.
Zabýval se zejména radioelektronikou a vakuovou technikou. Publikoval řadu vědeckých prací, mj. monografii "Vybrané kapitoly z radioelektroniky".
Newton, Isaac

Fyzik a matematik
Stát : V.Británie
Datum narození : 1643
Místo narození :
Datum úmrtí : 1727


Vytrvořil základy infinitezimálního počtu a odvodil tři základní zákony nebeské mechaniky. Výsledky svých výzkumů shrnul ve spise Matematické principy přírodní filosofie (Philosophiae naturalis principia mathematica).
Očenášek, Ludvík

Očenášek, L.
Konstruktér a vynálezce
Stát : Česká rep.
Datum narození : 1872
Místo narození :
Datum úmrtí : 1949


Český konstruktér, vynálezce a továrník. Pracoval v oblasti radiotechniky, vynalezl hvězdicový rotační motor pro letadla a později vyvíjel prachové raketové motory. V roce 1930 vypustil první malé rakety na území Československa (dostup až 2 km). Pro nedostatek finančních prostředků však musel těchto pokusů zanechat. Později zkoušel reaktivní motory pro říční čluny.
Perek, Luboš

Perek, L.
Astronom
Stát : Česká rep.
Datum narození : 1919
Místo narození :


Český astronom; člen korespondent ČSAV (1965). Zabýval se zejména hvězdnou dynamikou. 1967 - 1971 byl generálním sekretářem IAU, 1975 - 1980 pracoval jako vedoucí odboru pro záležitosti kosmického prostoru při sekretariátu OSN. Od r. 1980 byl prezidentem IAF.
Pešek, Rudolf

Pešek, R.
Technik a profesor
Stát : Česká rep.
Datum narození : 1905
Místo narození :


Český technik v oboru mechaniky tekutin a mechaniky letu; profesor ČVUT, člen korespondent ČSAV (1956). 1960 - 1961 a 1964 viceprezident IAF, od roku 1960 předseda technické sekce IAA. Propagátor myšlenky spojení s mimozemskými civilizacemi (CETI).

Aktualizováno: 04.09.1997

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Osobnosti ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.